Проверяват училищата за фиктивно записани ученици

Проверяват училищата за фиктивно записани ученици


От МОН започват борба с фиктивното записване на ученици в училищата с цел повече средства за училището.

С министерска заповед всички училища се задължават да предоставят справка за учениците които трайно не посещават училище или са се преместили в друго такова. Към всеки ученик трябва да бъдат приложени и датите в които той е преместен или не е посещавал учебни занятия.

Министерството прави периодично подобни проверки, но те не дават желаните резултати, тъй като често и училищното ръководство е замесено в измамата. Според експертите на МОН най-добри резултати дават проверките по места.

От министерството отчитат три вида злоупотреби. Първата е когато ученикът е записан в две училища едновременно. Така и двете школа получават от държавата субсидия за ученика, но той посещава занятия само в едното.

Втората нередност установявана често от проверки на МОН е свързана с това отпаднали ученици да не бъдат премахвани от списъка  на учениците в дадено училище.

Третото често нарушение е укриване на системно отсъстващ от учебни занятия ученик.

Тези нередности са най-често срещани в по-малките училища които трудно намират ученици и целта им е да се увеличи училищния бюджет или да се отчете по-висок брой ученици който да предотврати закриването на училището.

Преди около година се прокрадна идеята за създаване на единен европейски регистър на училищата с който да се проследи движението на ученици в ЕС, но към момента конкретни мерки по създаването му не са предприети от нито една институция.