Проведе се общото събрание на Софийския университет.

Проведе се общото събрание на Софийския университет.


На 30.11.2016 се проведе общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщиха от ВУЗ-а. То бе свикано от председателя му проф. Тинко Тинчев от Факултета по Математика и информатика, съгласно правилника на Софийския университет.

Основна точка в заседанието беше отчета на ректора на Алма Матер проф. Огнян Герджиков. Той се похвали, че Софийския универститет запазва безспорно първото си място в националната рейтингова система и тази година, както и че СУ се е наредил сред най-добрите световни университети в няколко престижни международни класации.

Той обърна внимание, на това, че в университета се въвежда нова система за атестиране на преподавателите, която да дава още по-добри резултати.

Обновени са били няколко университетски информационни системи

Ректорът припомни, че СУ провежда над 1000 културни мероприятия годишно.

Той подчерта, че ще се работи за привличане на чуждестранни студенти, тъй като въпреки наличието им, делът им е относително малък. За тази цел се работи по разкриване на нови специалности с преподаване на чужд език.

Най-важна бе темата за финансовото състояние на Софийския Университет. През последните години университетът натрупа доста задължения към Столична община, фирми доставчици на различни стоки и услуги и държавата. През тази година са изплатени над 5 милиона лева задължения, но все още университетът има да изплаща близо 10 милиона лева дългове.  2 милиона от тях са към Столична община за данъци и такси, 6 милиона пък са към фирми доставчици.

Направени са реформи които да увеличат приходите и да намалят разходите. Оптимизирани са някой от преподавателските състави в звена с неефективно съотношение преподаватели-студенти, обединяване на дублиращи се курсове, обновяване на учебните планове с цел оптимизиране.

Направен е анализ и е установено че университета не събира наем или събира символичен такъв, който не търси за голяма част от имотите си.

Оптимизирани са разходите на звеното за „Социално и битово обслужване“,

Според проф. Герджиков най-важната причина за лошото финансово състояние на университета е начинът на финансиране от държавата, слабия контрол на предишните ръководства относно разходите и приходите и недостатъчните собствени приходи.

Освен ректора отчети представиха много комисии, бяха избрани членове на други такива и бяха приети няколко поправки в правилниците на Софийския университет.