Променят информацията в ученическите бележници.

Променят информацията в ученическите бележници.


Проектонаредба предвижда промяна в информацията която учениците попълват на първа страница на ученическите книжки, както и в ученическите си лични карти.

Промяната обхваща ЕГН-то вписвано в бележниците. Тъй като те не са документи с правна стойност то ще отпадне и учениците ще вписват само датата си на раждане.

Повод за корекцията в Наредба №4 на МОН за документите в образованието е решението на Комисията за личните данни от февруари мезец, с което тя изисква премахването на ЕГН-тата от бележниците.

Последно ученическите книжки бяха променени през 2008г, когато основния цвят на документите в образованието бе променен от жълт на син

Заедно с промяната в бележниците и личните карти на учениците ще бъде въведено и задължително изискване документите като дипломи и академични справки да бъдат написани изцяло на компютър, а ръкописни текстове няма да се допускат.