Пролетно състезание по физика 7-8 март 2015, град ВарнаМежду 6 и 8 март в град Варна се проведе националното пролетно състезание по физика. То събра ученици любители на физиката от 7 до 12 клас. В рамките на 4 часа учениците от всяка възрастова група трябва да решат 3 задачи от учебния материал по физика за съотвертната възраст. Задачите може да съдържат по няколко подточки, като не е задължително те да са свързани помежду си. В някои издания на турнира в определени възрастови групи една от задачите се заменя с тест от 10 въпроса. Всяка задача носи 10 точки, като максималния брой точки които даден участик може да получи е 30.

За всяка възрастова група журито присъжда първо, второ и трето място. Освен това на всички заели места в първите 10% на касирането за съответната група се присъжда първа награда. На тези с места от 10 до 20% от броя на участниците съответно втора, а на учениците с класиране между 20 и 30% – трета.

Общ архив със задачите и решенията от турнира през 2015г: тук
Общ архив с класирането по възрастови групи от турнира през 2015г: тук