Предучилищната задължителна вече и за четири годишните

Предучилищната задължителна вече и за четири годишните


От учебната 2018/2019 година Министерството на образованието планира задължителната предучилищна да обхване и четири годишните деца. Към момента посещението на детска градина за предучилищна подготовка е задължително за 5 и 6 годишните деца.

Причината от МОН да искат това нововъведение е изготвен анализ показващ, че степента на отпадане от учебната система е много по-висок при децата които не са посещавали детска градина.

От министерството уверяват, че обучението ще бъде напълно безплатно за всички, като те са убедени, че няма да има проблеми с недостатъчни места за всички деца. Ако все пак наличните места не достигат, мярката няма да бъде въведена.

Всъщност идеята не е нова. Тя бе залегнала в първоначалния вариант на Закона за предучилищното и училищното образование. В последствие обаче текста беше премахнат, тъй като много родители се възпротивиха на идеята, тъй като според тях това ги ограничава в начините по които те могат да възпитават децата си.

И в момента родителите са на 2 мнения. Според някои от тях идеята е повече от добра, тъй като децата отрасли само под погледа на баби и дядовци се социализират много по-трудно и иман повече проблеми с общуването.  Други пък предпочитат домашната среда, тъй като смятат, че посещението на детска градина е голям стрес за детето.

От МОН твърдят, че искат да въведат мярката най-вече, защото има все повече деца от малцинствата, чийто български език не е майчин и обучението им в училище е много по-трудно, без необходимата предучилищна подготовка, като тези трудности водят до преждевременно отпадане от системата на образованието. Идеята е аргументирана и с резултати от въвеждането на задължителната предучилищна подготовка след 5 клас.

Авторите на идеята са категорични, че няма да става въпрос за някакво обучение, а единствено за задължителна детска градина в сегашния и формат, която да подпомогне изграждането на социални умения и интеграцията на децата в риск.

Предложението ще бъде внесено в народното събрание при откриването на новия пленарен сезон.