Пречат или помагат онлайн курсовете в обучението на студентите

Пречат или помагат онлайн курсовете в обучението на студентите


Курсовете, провеждани онлайн, не изискват студентът да учи или да запомня материал по начина, който се прилага в традиционното обучение и  може би това е основната причина да се търси обучение онлайн.

При онлайн обучението студентът не трябва да се притеснява за предстоящия изпит или че професорът ще го излови, докато преписва. Студентите имат възможност да използват книги и бързо да погледнат отговорите онлайн. Много преподаватели са против използването на този метод за обучение и мислят, че това е грешен подход,  по който един студент трябва да се учи.

Сериозен недостатък на онлайн курсове е, че ученето се наизустява, а не се анализира и запомня. При това обучение просто няма как да се насърчи развитието на паметта. Студентите не могат да го разберат, докато се записват в онлайн курсовете, но те рано или късно ще оценят образованието като грешно, тъй като другото, което получават в колежа, не може да се сравнява изобщо с краткото наизустяване пред компютрите, въпреки  че в редовното обучение се изразходват много сили и труд.

Един от проблемите с онлайн курсовете е, че твърде често  те ни мотивират да получим диплома и някаква образователна степен, но не и да учим. Тук липсват дебатите и дискусиите от класните стаи, където с  множество преподаватели можеш да дебатираш и да развиваш своите теории , да срещаш различни интересни личности, учащите да се мотивират да разработят свои собствени мнения. Ако студентът е обзет от страх да изрази своето мнение, то точно залата в университета или колежа  е мястото, където той ще преодолее  този страх, а не онлайн.

Когато студентите получават лице в лице вербална обратна връзка и конструктивна критика от своите преподаватели, то това им  внушава вяра и ги мотивира да посещават лекциите редовно. Точно това спомага и на взаимоотношенията и връзките, които се образуват между преподаватели и учащи се, които дават предимство на ученето лице в лице пред онлайн обучението.