Повечето от студентските общежития тънат в мизерия и разруха.

Повечето от студентските общежития тънат в мизерия и разруха.


Едва ли този факт изненадва повечето от читателите на Obrazovani.info, но все пак сме длъжни да анализираме резултатите от извършената от Националното представителство на студентските съвети (НПСС).

Мухъл и остаряло обзавеждане са най-честите проблеки, които са констатирани. Друг основен проблем е и наличието на хлебарки които живеят в канализациите на блоковете и излизат през нощта.

Според студентите най-големият проблем е този с мухълът който се развива по стените и таваните на стаите, тъй като той предизвиква алергични реакции и дихателни проблеми. Според стопаниващите общежитията, обаче този проблем се дължи на това, че студентите не поддържат добре стаите си. Според тях, достатъчно решение на проблема е по-често проветряване на стаите.

Оказва се, че и обзавеждането в стаите също е лошо. Студентите се оплакват най-вече от леглата, които в някои блокове на различни ВУЗ-ове са близо 50 годишни. Проблемът е в това, че от дългата употреба пружините на леглата са тотално разтеглени и някои по-едри студенти коментират, че ако не укрепят допълнително леглото си биха стигнали и до земята. По-изобрлетателните, пък сваляли вътрешните врати и ги използвали като основа за матраците и дюшеците си.

Друг проблем е този с хлебарките. Студентите споделят, че срещу тях се пръска с препарати, но тъй като те са твърде много, скоро след обработката те се появяват отново.

Останалите проблеми са най-често от битов характер. Бърз преглед на групите в социалните мрежи на живеещите в общежития студенти разкрива, че освен горе описаните проблеми, в по-студените дни, в които парното отопление все още не е включено, може да има проблем с остарялата ел. инсталация предвидена за по-малка консумация.На лице е и вечният проблем с празнуващите до късно в стаите си студенти, отбелязващи взет изпит или личен празник, но обикновено при молба от съсед, празнуващите студенти намалят силата на музиката или отиват да празнуват в някое заведение.

Пред вестник „Монитор“ управителят на „Студентски столове и общежития” към СУ – Красимир Марков заяви, че Алма Матер разполага с 10 блока предназначени за общежития. 4 от тях са реновирани и в стаите има дори хладилник и телевизор. Останалите 6, обаче не са ремонтирани скоро, поради липсата на средства. Планира се през лятото на 2015г. още два блока да бъдат обновени. Марков разкри, че студентите които биват настанени в „новите“ блокове се избират на случаен принцип, тъй като подредбата по успех или какъвто и да е друг ценз би се приела като дискриминация.