ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ И НОВИНИ ВЛИЯЕЩИ НА АКЦИИТЕПолитическата стабилност е важно условие, но невинаги достатъчно, за да утвърди възходящо движение на дадена валута. Обикновено колебанието в движението на тренда се появява преди избори. Поради неизвестността от развоя на събитията, повечето играчи на пазара предпочитат да затворят позициите си и да изчакат настъпването на стабилност и яснота. Като цяло политическата нестабилност влияе пагубно върху валутата на дадена страна и тя започва да се обезценява.

Реакцията на пазара от появата на новини е широко изследвана тема, но за съжаление никой досега не е успял да опише правилната форма на това как точно влияят върху движението на тренда. Причините за това са много и разностранни, но най-важното, което трябва да се запомни е, че една новина, без значение колко важна и съществена е тя, не може да промени цялостната посока на дългосрочния тренд. Често срещана е и практиката големи финансови институции и финансисти умишлено да създават новини, с цел да повлияят на курсовете на валутите. В много голям брой от случаите реакцията от новината е била изконсумирана много преди реалната поява. Това най-често се случва, когато се очаква изявление на някой ог управителите на централните банки в Европа за

лихвения процент. Причината за това е, че се знае предварително позицията на човека, който ще направи изявление и реалната ситуация на нещата. Оттук произлиза и една поговорка: „Купувай при слух, продавай при новина”, като се има предвид, че ефектът от новината е преминал преди нейната поява.

 

При появата на даден слух или новина на пазара излизат игра които отреагират на това. Ако тренда е низходящ, а новината е положителна, те започват да купуват, но в един момент новините се оказват достатъчни, за да обърнат тренда, след което той се връща в първоначалната си посока. Причината за това е, че валутните пазари се ръководят от далеч по-мащабни фактори.  В случай, когато пазарът се намира в рейндж и се появи новина, веднага се намират играчи, които да я отиграят. Поради това, че пазарът се намира в относително равновесие, цената рязко се повишава за много кратък период от време до момента, в който следва реакцията на пазара и цената още веднъж преминава предишното си равновесно състояние, но в обратна посока и пак се връща в първоначалния си ценови диапазон. Третият случай е, когато пазарът се намира в рейндж и при появата на новина цената се покачи или намали, след което пазарът отново влезе в рейнд.

 

Наблюдава се и още един случай на влияние на новини върху цената на акции. Това е, когато при възходящ тренд се появи положителна новина или при низходящ тренд се появи отрицателна. Този случай е познат още и под названието инерционен тласък. При него се наблюдава ускоряване на ценовите движения в посоката, в която са се движили.  Източник: http://online-krediti.com/