Поддръжка на гранитогресКолекциите от гранитогрес, които се предлагат на пазара са произведени като са използвани най-високи стандарти за качество, както и възможно най-добрите суровини. За да се получат тези плочки от гранитогрес, материалите, от които те са направени са напълно разтапяни, а този начин на обработка им придава изключителна твърдост и трайност, както и много ниска абсорбция на вода и влага. Гранитогресът е материал, който е изключително устойчив на бактерии, огън, петна, износване или драскотини. И все пак, независимо от всички тези положителни качества, като всяка една повърхност и плочките от гранитогрес се нуждаят от съответната поддръжка, за да запазят своя добър външен вид.

Полагането на гранитогрес става след като се приключат с тежките строителни работи, тъй като този материал е класифициран като готов. Ако се наложи този вид плочки да се поставят преди строителните работи да са завършени изцяло, то тогава трябва да се вземат съответните мерки и да се обърне внимание относно защитата на плочките от гранитогрес, докато съответния обект или сграда не премине под нормална експлоатация. Ако гранитогресът бъде оставен незащитен, може натрупаната мръсотия в процеса на работа да остави негативен ефект върху него. Защитата на плочките в крайна сметка не е толкова трудоемка, просто трябва да се постави някакъв защитен слой, като например от хартия, картон, шперплат или някакъв килим.

При почистването на плочките от гранитогрес, най-важно е първото почистване, което се извършва веднага след полагането им. Това е важно, защото при първото почистване се премахват всякакви остатъци от лепило или мръсотия, останала вследствие на строителните отпадъци.

За почистването на гранитогресните плочки има и съответни препарати за това, които се предлагат на пазара, само трябва да се спазват точно инструкциите, които са дадени на етикетите от производителите. Най-често почистването се извършва като се търкат с мек парцал и прах за пране, след което обилно се изплакват и подсушават.

Вижте повече на: http://www.keramo-bg.com/plochki-za-bania