Отново вариант 2 за външното оценяване за седми клас по математика.Рано тази сутрин журналистът Евгени Станчев от вестник „Аз Буки“ изтегли вариант II за националното външно оценяване по математика за VII клас.

Изпитът традиционно се състои от две части. Първата съдържа 20 въпроса с тестови характер или отворен отговор на които учениците трябва да отговорят в рамките на 60 минути. Първият модул е задължителен за всички и максималния брой точки в него е 65. Втория модул е задължителен само за тези които искат да кандидатстват в гимназия след 7 клас. Той съдържа 5 задачи 3 от които учениците трябва да отговорят единствено с число, а на останалите 2 трябва да напишат подборно решение. Първите три задачи се оценяват с 5 точки, а следващите 2 с 10. Общо втората част носи 35 точки. Времето за работа е 90 минути. Максималния брой точки, който може да бъде получен на изпита е 100.

Резултатите ще станат ясни на 04. юни 2014г.