От новата учебна година ще се създаде списък на агресивните ученици

От новата учебна година ще се създаде списък на агресивните ученици


Нова наредба на МОН гласи, че от новата убечна година училищата трябва да водят списък на всички прояви на насилие които стават на територията им. В списъка, освен самият инцидент, ще се описват поименно и извършителите му.

През последните години случаите на насилие в училище зачетиха. Според експерти в МОН, не всички учители са достатъчно подготвени, за да реагират правилно при случай на насилие в тяхното училище. В регистъра ще се вписва и реакцията на училетите. Така ще стане ясно и кои учители имат необходимата подготовка за справяне с подобна ситуация и да покаже кои педагози имат нужда от допълнителна квалификация.

Ученици и родители смятат, че подобен списък не би намалил броя на побойниците в училище. Според тях е важно да се работи най-вече върху предотвратяване на следващи прояви на насилие, а не върху отчитането на старите такива.

Детските психолози също изразиха притеснение относно идеята. Те смятат, че вкарването на насилниците в подобен списък ще ги травмира допълнително, тъй като този регистър би могъл да се възприеме като някакво досие сходно с полицейското. Според тях училището не бива да осъжда грешките, тъй като именно там е мястото в което учениците трябва да осъзнаят кое е правилно и кое не.