Осигурени са средства за ремонтиране на пострадалите училища в Мизия

Осигурени са средства за ремонтиране на пострадалите училища в Мизия


От бюджета на МОН ще бъдат отпуснати 300 000 лв за ремонт на двете пострадали от наводненията в град Мизия сгради на училища. Едното школо е основното в града, а другото е професионална гимназия.

От МОН съобщават, че ремонтите ще започнат веднага щом специалистите преценят, че това е възможно и ще се работи бързо, за да не се стига до проблеми при откриването на новата учебна година.

Според старото ръководство на МОН проекта трябва да е един от приоритетите на служебния министър.