Олимпиада по Физика – областен кръг.На 04 Февруари се състоя областния кръг на олимпиадата по физика. В нея участие взеха ученици от 4 възрастови групи – 7,8,9,10-12 клас. Състезателите имат на разположение 4 часа за решаване на 3 задачи, които носят по 10 точки всяка. За възрастови групи 7 и 8 клас задачите се подбират от програмата за задължителна потготовка по физика, а за 9 и 10-12 задачите са: 2 от задължителната потготовка и 1 от плановете за профилирана. Участието е анонимно, като анонимността се разкрива след втората провека. Всяка работа получила поне 20 точки слуд провектата на обрастната комисия се изпраща за проверка от националната комисия, която съставя класиране от тези ученици. Първите 20-25 ученици от възрастови групи 7,8,9 клас се допускат до национален кръг, а от група 10-12 клас се допускат първите 50-60 души.

Архив с темите от областния кръг на олимпиадата: http://obrazovani.info/sastezaniq/oblastni_krugove_2014g/fizika/2013-14_physics_7-12kl.zip