Ново училище отвори врати в Плевен

Ново училище отвори врати в Плевен


За пръв път от години изцяло ново училище отвори врати. Днес прага на най-новото училище в стланата прекрачиха около 550 ученици. Новото школо се намира в Плевен и носи името на големия писател Валери Петров.

Решението за откриването на училището бе взето от Общински Съвет Плевен, които приеха на свое заседание от 30.03.2017 създаването на новото училище, което да приеме своите първи ученици на 15.09.2017г.

За съжаление, причината за откриването на новото училище не е увеличения брой на учениците в областта, а в промяна в нормативната уредба. След последните промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които забраняват на гимназиите да обучават ученици от начален курс. Тъй като езиковата гимназия в Плевен имаше прием на ученици от първи клас не наложи обособяването на паралелките в самостоятелно училище.

Новото училище си няма собствена сграда. Администрацията му ще се помещава в сградата на езиковата гимназия в Плевен, а занятията ще се провеждат в други две училища в града, както и до момента.

Училището ще носи името на големия писател Валери Петров. Решението бе взето с пълно единодушие от общинския съвет по предложение на директора на езиковата гимназия в Плевен, след съгласуване с родителите на бъдещите ученици на новото училище.