Национално външно оценяване по математика за 4 клас.Днес от 10:00 до 10:40 се проведе националното външно оценяване по математика за учениците в 4-ти клас. То се провежда неизменно през последните 8 години.

Тестът се състои от 20 въпроса, някои от които със отворен отговор, а останалите тест с 3 възможни отговора.

В срок от три дни училищните комисии трябва да проверят работите на учениците и да въведат резултатите в единната система на МОН. След това ще бъдат генерирани средните заучилището и региона резултати.

Целта на външните оценявания е да се провери работата на училището и учителите, както и кои въпроси затрудняват повече учениците. На база тези резултати ще се изработват бъдещите учебни планове и ще се определи ефективността на различните учебни заведения.

Значението на оценката за учениците след приравняватнето на точите може да бъде вписана единствено като текуща при желание на ученика или по осмотрение на преподавателя. Освен това всички преподаватели трябва да уведомят учениците и техните родители за откритите пропуски след проверка на писменната работа.

Тестът и ключът с отговорите можете да открите тук: Тест + ключ.