Национално външно оценяване по „Човек и природа“ за 4 класДнес се проведе мини матурата по „Човек и природа“. Тестът се решава задължително от всички ученици в 4 клас. Общият брой на въпросите е 20, като последните четири от тях бяха с отворен отговор. Максималният брой точки който може да бъде получен е 20.

Тестът включва въпроси от учебната програма по човекът и природата за 4 клас и има за цел да провери качеството на образователната система. Резултатите ще се използват за оценка на работата на преподавателите и като база за подобряване на учебните планове. За учениците оценката има характер на текуща, но тя се вписва по желание на ученика или по осмотрение на преподавателя.

Тестът който трябваше да решат четвъртокласниците, както и ключ с отговорите може да откриете тук: тест и ключ