Национално външно оценяване по Човек и обществоНа 13 май 2014г се проведе националното външно оценяване по човекът и природата за 4-ти клас. Изпита включваше 16 тестови задачи и 3 н които учениците сами трябва да попълнят правилния отговор. Максималния брой точки който можеше да се получи бе 20.

Задачите включват изучения материал по предметът „Човек и общество“ изучаван в 3-ти и 4-ти клас и смесващ уроците по история и география на Бълргаия.

ТЕСТ И КЛЮЧ