Национално състезание по счетоводство – училищен кръг.



Училищният кръг на националното състезание по счетоводство се проведе на 15 февруари 2014г. В него състезателите трябва да отговорят на 30 тестови въпроса от областта на счетоводството. Най-добре представилите се се класират на областен кръг.

Тест
Ключ с верните отговори