Национално състезание по Химия – Сливен 2014г.Между 11 и 13 Април в Сливен се проведе националното състезание по Химия и опазване на околната среда за ученици от 11 и 12 клас. В конкурза взеха участие 178 ученици като освен индивидуално бе изготвено и отборно класиране, спрямо средния резултат на участниците от всеки отобр. Класирането можете да видите тук:Класиране от състезанието по химия – индивидуално и отборно

Състезанието се състои от тест, включващ 50 задачи, разпределени в две части. Първата част включва 35 тестови задачи. Част ІІ съдържа 15 задачи със свободен отговор. При решаването на които се изискват добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също и изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда за VІІ–ХІІ клас, включително изчислителни задачи. Съставят се от Националната комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката.