Национално състезание по география и икономика Сливен 2014г.

Национално състезание по география и икономика Сливен 2014г.


Между 14 и 15 февруари 2014 г. се проведе второто национално състезание по география и икономика за ученици от 11 и 12 клас, организирано от ПМГ „Добри Чинтулов“ град Сливен. В състезанието се включиха 42 ученици от цялата страна, като от всяка област можеха да участват по 3 отбора от 3 различни училища, съставени от най-много 3 ученици.

Състезанието се състоеше от 2 етапа. В пъри етап вземат участие всички записани ученици, като те решават 2 теста в рамките а час и половина. В първият половин час се състои така нареченият: „Мултимедиен тест“. В него участниите трябва да отговорят на 30 въпроса относно 30 различни изображения, като имат право да наблюдават на мелтимедийна презентация, всяко от тях за 1 минута. Всеки верен отговор от този тест носи на участника 1 точка. Тестът може да свалите от тук: тест, а презентацията от тук: презентация. След това без прекъсване в следващия един час участниците трябва да решат тест с 30 въпроса – 15 от география на света и 15 от география на България. Всеки въпрос от този тест носи по 2 точки, а максимумът от 2-та теста е 90 точки. Писменият тест можете да свалите от тук: тест.

Класиралите се на първите 10(В случая 11, тъй като учениците Камен Кънчев от Ямбол и Теодор Марков от Сливен имаха равен брой точки – 56) места ученици премиават във втория етап. Той се провежда пред публика. В него участниците трябва да отговарят на тема зададена от журито свързана с определена тема предварително обявена в регламента на състезанието. Тази година участниците трябваше да се готвят допълнително върху демография и демографска политика, а въпросът по който те трябваше да разсъждават в рамките на 10 минути бе: „Демографски преход. Основни типове възпроизводство.“ Всички участници се предсаваяха пред журито и публиката, според това как са класирани в първия етап, като първи започна участника с номер 11 в класирането, а последна се представи победителката от първи етап Шербан Мусова. Докато се представя даден участник, тези чийто ред все още не беше дошъл бяха поставени под „карантина“ в отделна стая, в която те трябваше да дочакат реда си, без да знаят точно какъв е въпросът на комисията. Спрямо отговорът и факторите: коректност, научност и ораторска способност, журито трябваше да присъди на 11-те ученици до 60 точки, които се сумират с резултата им от първи етап и така се формира финалното класиране което излежда така:

1 Шербан Мехмедова Мусова СОУ „Г. Ст. Раковски” Котел XII 81 55 136
2 Явор Руменов Николов МГ „Атанас Радев” Ямбол XI 69 52 121
3 Александър Христов Топалов EГ „Йоан Екзарх” Враца XII 71 48 119
4 Борислав Ивайлов Дочев НПМГ „Акад. Л. Чакалов” София XI 65 44 109
5 Кети Димитрова Миликина ПМГ „Добри Чинтулов“ Сливен XII 56,5 39 95,5
6 Николай Георгиев Николов СОУ „Петко Рачов Славейков”Кърджали ХІІ 60 34 94
7 Станислава Дончева Илиева ПМГ ,,Н. Обрешков” Казанлък XI 60 30 90
8 Калина Теодорова Генева ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”КазанлъкXI 65,25 24 89,25
9 Камен Тошков Кънчев МГ „Атанас Радев” Ямбол XI 56 26 82
10 Петър Йорданов Георгиев ПМГ „Васил Друмев” В.ТърновоXII 58 23 81
11 Теодор Марков Марков ПМГ „Добри Чинтулов“ Сливен XII 56 24 80

Класирането след първи етап можете да откриете тук: класиране

Снимка от церемонията по награждаването: Награждаване сливен география 2014