Национална олимпиада по история – областен кръг.На 4 февруари заедно с още няколко други олимпиади се състоя областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация. В нея вземат участие учениците от 5 до 12 клас, като национален кръг се състои само за учениците от 7 и 12 клас. Той ще се проведе в град казанлък на 26 и 27 април.

Архив със задачите които трябваше да решат състезателите тук: Олимпиада по история