Могат ли учениците в България да използват правописен речник?

Могат ли учениците в България да използват правописен речник?


Това е доста странен въпрос, но въпреки всичко зададен с право. В българското училище не се отделя достатъчно време правописния речник. В един даден етап на децата се предоставя една книга, на която не се отделя много време. Дори да се борави с речник за правопис, то той е някаква умалена версия на официалното издание. То обикновено присъства в училищните библиотеки, но в единични бройки. Лично на мен този речник е показван един път в училище и нямах почти никаква възможност да го разгледам. Какво остава да се науча как да работя с правописен речник!

Защо децата трябва да могат да използват речниците като цяло?

На първо място те стимулират мисълта и търсенето на смисъл. Обогатяват начина на мислене и говорене. Учениците определено се обогатяват! Книгите от този тип учат хората да подлагат нещата под съмнение и да търсят правилния начин да постигат целите си.
Защо децата не могат да боравят с правописен речник?

Както по-горе казахме, на правописните речници се отделя не повече от един учебен час. Учениците се затрудняват в използването на всякакъв тип речници, защото биват научени само как да намират точно определена дума в речника. Често се случва да избират неправилни понятия и думи за своите нужди. Щом стане на въпрос за по-специфично търсене, което изисква повече усилия, ефективността на учениците спада главоломно. Какъв е смисъла на това еднократно търсене на дума, при положение, че сега тя ще бъде написана правилно, но нищо повече! В речниците може да бъде открита много повече информация, която в дългосрочен план ще е по-полезна, за да не се налага повторното търсене на думи. Според мен всеки трябва да бъде научен да изследва правописния речник, а не просто да търси думи в него.

Кое затруднява учениците най-много?

Доста хора, независимо дали в училище или извън него, не се справят добре с откриването на конкретните си нужди. Често в речника се появяват не формите, от които имаме нужда. Има някои сложни понятия, които не могат да бъдат открити лесно и това често дразни ползвателите на речника. Още повече, че когато се използва официален правописен речник, то там има почти 100 хиляди речникови единици.

Често в речниците не се дават примери или примерите не са достатъчно добри. Понякога се използват неподходящи изречения, които допълнително объркват ученик, който не е запознат с особеностите на една дума.

Друг проблем е, че понякога един правописен речник може да съдържа повече информация отколкото е нужно. Това е отблъскващо за човек, който тепърва навлиза в използването на речник, защото всичко изглежда сякаш ли е написано на чужд език. От другата страна, може да се случи да липсва достатъчно информация за това, което се търси наистина. Учениците трябва да се научат да боравят и с останалите типове речници, за да се избегнат трудности от този тип.