Модата и нейното значениеВ речника на чуждите думи в българския език модата се определя като: ”Налагаща се нова форма в бита (в облекло, фризура, накити, обноски, изкуство, литература и др.) възприемана от дадена среда за известно време”.

В посочените определения, освен промяната в стиловите белези на средата, органично се включват и разнообразни човешки възгледи, отношения, поведение. Ако трябва по-подробно да разгърнем този момент, трябва да отбележим, че в модата са заложени човешките възгледи за вселената, природата, обществото и самия себе си, отразяват се неговите чувства, настроения, емоции, оглеждат се неговите самочувствие, социална, професионална и личностна принадлежност, неговата нагласа, възгледи и разбирания за грозното и красивото, прозират неговите ценности, идеали, въжделения. Ето защо, модата се явява едно от средствата за предаване на сигнали, на информация към другите, тя синтезира в себе си многообразни човешки взаимодействия. Затова може да се каже, че модата – това елемент от нашата култура, толкова динамичен и наситен с човешка енергия, с многолика образност, емоционални въздействия и несвършваща фантазия, без който елемент живота ни е немислим. Всеки аспект от битието ни е пряко или косвено свързан и зависим от мода, модни аксесоари и тенденции, навсякъде около нас е тя – разпознавааема и не дотам, изменяща се и обаятелна. Модата обаче не бива да се провъзгласява за могъщ властелин и сляпо да се следват и изпълняват всички нейни капризи и прищявки. ”В крайна сметка – отбелязва С.Узунова – тя само подхвърля своите въдици, към които всеки трябва да пристъпва, съобразявайки се със своята индивидуалност, като се предпазва от крайностите и абсурдите й”. Ето защо в модата на миналото, настоящето и бъдещето всеки трябва да намери своята индивидуалност, да потърси собствена интерпретация на общата концепция. ”Не следвайте модата, създайте свой собствен стил” – съветва Пако Рабан. В крайна сметка не бива да се забравя, че модата се създава от хората, за да им служи.

Източник: Онлайн магазин за дамски дрехи Alexandra