Между 25 и 30% от първолаците с майчин език различен от български

Между 25 и 30% от първолаците с майчин език различен от български


Тревожни данни обявиха от МОН в началото на учебната 2019/2020 година. Оказва се, че между 25 и 30 процента от учениците са с майчин език който не е български. Това са ученици предимно от ромски и турски произход.

Темата стана актуална след като се разбра, че освен да влязат в час, на педагозите се налага да обикалят по домовете на учениците и да ги убеждават да се върнат в клас или да убеждават родителите да ги пуснат на училище. Според министър Красимир Вълчев, цитиран от вестник Сега, тази мярка дава резултат и тази година е отчетен повишен брой за учениците от нискообразовани семейства. Той подчерта, че работата на педагозите е да водят часове, но няма кой друг да се наеме с тежкото предизвикателство да издири и върне тези ученици в класните стаи. Вълчев допълни, че приоритет на министерството е именно интегрирането на ученици от проблемни групи в образователната система, тъй като ставаме свидетели на възпроизводство на поколение, част от които неграмоти, и е дълг на образователната и социалнаста система да не допусне и децата им да останат неграмотни.

Освен довеждането на ученици от малцинствата с нисък социален статус до класните стаи, приоритет на министерството остава и повишаването на функционалната грамотност сред учениците, която остава ниска спрямо европийското ниво, въпреки промените в учебните планове и програми през последните години целящи именно подобрение в този тип умения.