Клисарова: Неграмотността сред 15 годишните е тревожна.Според министъра на образованието много малко от 15 годишните ученици у нас са грамотни и проблемът не бива да се крие, а напротив трябва да се търси решение възможно по-скоро.

В момента се прави анализ на резултатите от изследването PISA и се разработва план за намаляване на функционалната неграмотност сред българсите ученици.

„Моето мнение е, че децата могат да решават задачи, справят се с формулите, но не могат да ги прилагат в живота, в практиката или просто не сме ги научили достатъчно да мислят. В тази връзка особено място ще има законът за средното образование, защото той дава възможност за нови учебни програми. В тях трябва да залегне мотивираното творческо мислене на децата – да могат да правят анализ, да ползват текст, да правят изводи, да правят заключения, да бъдат комуникативни, да бъдат предприемачи“, заяви проф.Клисарова, пред репортер на БГНЕС след кръглата маса по проблемите на висшето образование и връзката му с бизнеса, провела се в ТУ.

Тя още веднъж напомни, че трябва да се работи за това знанията придобити в училище да бъдат приложими и след завършване на средното образование. Министъра на образованието добави, че трябва ще се работи за бързи промени на учебните планове, тъй като „в образованието нещата се случват бързо“.

Проф. Клисарова допълни, че трябва да се работи и за запазване на качеството на външите оценявания, тъй като те са много ярък показател за качеството на образователната система.