Кандидат-студентите в СУ ще пишат за Априлкото Възстание или Балканската Война.В 9.00 часа в 65-та аудитория на Ректората Теодор Селман от гр. Сливен изтегли двете теми, като явилите се на изпита по история на България ще трябва да изберат една от тях и да я разработят. От подготвените от изпитната комисия 18 теми бяха изтеглени:

„Априлското въстание 1876 г.” и
„България в навечерието и по време на Първата балканска война (1908-1913)”.

Заявленията подадени за допускане до изпита според администрацията на СУ са 1266.

Доц. Милена Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, пожела успех на явилите се и ги приветства за смелостта да кандидатстват история. Тя изказа убеждението си, че ще дадат най-доброто от себе си, за да се поздравят на есен като първокурсници в най-старото висше училище в България.

По регламент изпитът се състои в рамките на 4 часа. Изпитната комисия формулира темите в деня на изпита, така че те да покриват цялото учебно съдържание, заложено в програмата по История на България. При започване на изпита се изтеглят две теми, като всеки кандидат-студент има право да избере и да пише по една от тях. В изпитната програма са включени основни проблеми, а обединени в тематични кръгове отнасящи се до развитието на българската държава и на българското общество от края на VII до средата на XX в.