Как да вземем кредит чрез поръчителКредитът чрез поръчител може да доведе до много добри условия за кредитоискателя, а и доста по-леки такси и лихви. Условията за поръчителя са стандартни: да е пълнолетен български гражданин, да има трудов договор от 6 месеца, възрастта му плюс години за изплащане да не надвишава пенсионната възраст и всички останали стандартни формуляри на банката. Всяка банка има свои изисквания за поръчители. Обикновено при кредити за по-дълъг период, те често мога да стигнат до двама или трима. Изискването е нетния доход на поръчители да покрива месечната вноска по кредита. Някои банки позволяват и един поръчител, когато съпругът или съпругата са съдлъжник на поръчителя. Понякога банките изискват запис на заповед, което да се подпише от поръчителя.  Това е вид документ, с който той декларира, че ще плаща всички такси по кредита заедно с лихвите.  Ако това не се изисква, то поръчителят е солидарно отговорен. Например, ако вие спрете да си плащате редовно вноските по кредита по някаква причина, следващият, който ще потърси банката, за да се погасят  вноските е поръчителя. Той се явява ваша гаранция, че вие ще бъдете коректен и ще обслужвате редовно кредита си.  Ако поръчителите са повече, започва да плаща този, който е вписан като първи в искането на кредит. За да се избегнат неловки ситуации, в които поръчителите да плащат чужди дългове, важно е те да познават добре своя кредитоискател.  Най-добре е това да бъде роднина или близък приятел, за който знаете работата му, семейното му положение, доходите и всичко свързано с него, което може да ви даде известна сигурност, че ще бъде редовен платец и няма да имате проблеми с него. При смърт на кредитоискателя дългът се прехвърля на неговите наследници, независимо, че те са го изтеглили. Отговорността на поръчителите също се прехвърля към тях и нещата са напълно еднакви като при кредитоискателя.
Източник: http://invest-news.eu/