Излезе новото издание на рейтинговата система на училищата

Излезе новото издание на рейтинговата система на училищата


Вчера министерството на образованието публикува най-новото – шесто издание на рейтинговата система на висшите училища.  За пореден път на първо място сред всички 51 включени учебни заведения се класира СУ „Св. Климент Охридски“.  Той е лидер в 21 от 52 професионални направления включени в класацията.

Веднага след Алма Матер се нарежда Техническият Университет. Той е лидер в 6 професионални направления. Трети в класацията е Медицинският Университет в София. Той е и с най-висока процентна успеваемост. МУ е лидер в 5 от 5 професионални направления в които обучава студенти.

Очаквано, рейтинговата система показва, че най-високи доходи след завършване получават възпитаниците на ФМИ на СУ в направление Компютърни науки и информатика.  След тях се нареждат завършилите Администрация и Управление в Американския университет. Високи са доходите още и на висшистите в областите като Медицина, Фармация, Военно дело, Машиностроене, Металургия, Електроника и Автоматика.

Анализите на просветното ведомство показват, че за 5 години, откакто съществува рейтинговата система първоначалната средна заплата на завършилите висше образование се е повишила с близо 100 лв. и вече е 1020 лв. Процента на безработните висшисти също е спаднал. Най-ниска е безработицата сред завършващите медицински специалности(около 1 на 100), а най-висока е в професионално направление Социални дейности, където 5,46% от висшистите остават безработни след завършването.

Най-нисък е процента на реализиралите се по специалността след завършване на висше образование в професионално направление „Туризъм“. Едва около 20% от завършилите подобни специалности успяват да намерят работа свързана с ученото от тях в университета.

Най-висок успех в дипломите за средно образование имат студентите следващи Медицина. Най-висок успех в средното образование пък имат студентите в направление Металургия.

За първи път тази година в класацията са включени и критерии които оценят регионалното значение на дадено висше училище и най-вече влиянието му върху местната икономика.

Тази година от МОН сравняват 51 ВУЗ-а в 52 професионални управления на основата на 44 изцяло обективни критерии.

Пълната класация можете да откриете на адрес: http://rsvu.mon.bg.