Интервю с образователния министър

Интервю с образователния министър


По данни на МОН през учебната 2013/2014 година в първи клас ще бъдат записани 63 199 ченици, като от тях 48 992 са завършили детските градини, а 14 207 деца са учили в предучилищните групи в училищата.

Това съобщи в интервю за Димитрина Ветова от БТА министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

Тя поясни, че след 15 септември ще може да се направи точна оценка на записаните в първи клас деца, тъйкато по-горе описаният брой не включва децата които ще заминат в чужбина или ще започнат образованието си от 6 годишна възраст.

Трябва обаче да има система за децата, заминаващи в чужбина, чрез която да се проследи дали те посещават там училище и това може да стане чрез интернационалните програми, каза образователният министър.

Проф. Клисарова припомни, че през учебната 2012/2013 г. учениците записани в първи клас са били 65 677 и за съжаление са запазва тенденцията за намаляване та първолаците. Според министъра, трудно би могъл да се организира електронен прием на ученици в начален етап на образование, но отбеляза, че в Бургас има вече електронно записване за първи клас.

В момента в 249 училища се извършват ремонти, като в 132 училища дейностите са финансирани от държавния бюджет,
а 108 са общинските училища, които се ремонтират със средства на общините. В 9 училища ремонтите се извършват с пари от европейските програми, съобщи министър Клисарова. Тя отбеляза, че според държавния бюджет МОН разполага с 3 057 000 лева за капиталови разходи. От тях за основни ремонти на училища са предвидени 2 917 000 лева, а 1 600000 лева – са за текущи ремонти, предизвикани, например от природни бедствия.

Министър Клисарова коментира идеите за промяна на учебните планове по БИЛ, с това, че е създадена анкетна карта за това дали да има промени и тя ще се попълва от учителите онлайна.

Тя добави, че в картата е включена “старата” и новата програма по БЕЛ, “отворена” е и за предложения, ако има такива. Целта на това допитване е да се види какво мислят учителите по БЕЛ и в анкетната карта те могат да предлагат свои идеи за промени по учебните програми.

И сега в училище има отделни часове по български език и часове по литература, въпреки общата оценка, и не считам, че трябва да има някаква промяна, заяви министър Клисарова, в отговор на въпроса: дали трябва да има отделен предмет “Български език и общуване”, както поискаха родителски организации и филолози.

Вероятно до края на другата седмица ще бъде назначен административен главен секретар във фонд “Научни изследвания” (ФНИ), който временно ще бъде на този пост, до организирането на конкурс за тази длъжност, но няма да е учен, съобщи образователният министър.

Проф. Клисарова добави, че Агенцията за държавна финансова инспекция прави проверка във фонда, но идеята е занапред Изпълнителният съвет на ФНИ да се занимава само с класирането на проекти, а не и с административна дейност. Тя ще се поеме от административния главен секретар във фонда, добави министърът.