И децата в 5 клас ще учат цял ден.В интервю за БНТ<\a> министъра на образованието обяви, че за следващата учебна година са предвидени средства и за петокласниците, които желаят да преминат към целодневна форма на обучение. Към момента това право имат само децата от първи до четвърти клас.

Все още не е ясен точния брой на желаещите да се включат в програмата, но от МОН очакват броя им да е около 22 000.

Проф. Клисарова допълни още, че освен работата която трябва да се свърши от министерството по осигуряване на средствата, трябва да се създаде съответната организация и в училищата по места, като министерството ще се опита да направи процеса по-лесен. Според нея промените не са много големи и осигуряването на целодневно обучение за учениците в пети клас не е невъзможна задача.