Езиковите гимназии се изравняват с математическите.

Езиковите гимназии се изравняват с математическите.


Езиковите и хуманитарни гимназии получават правото да приемат ученици след 4 клас, подобно на математическите. За това са се разбрали управляващи и опозиция при вчерашното заседание на комисията по образование в народното събрание.

След като бе прието математическите гимназии да имат право да приемат ученици в 5 клас с довода че около тази възраст вече е ясно кои ученици могат да покажат особенна дарба в тази област, депутатите решиха и езиковите гимназии да имат това право, без да променят гимназиалния си статут.

Промяната се въвежда по 2 причини. Първата е успешната работа с децата в математическите гимназии, която би могла да се усъществи и в езиковите училища. Втората е създаване на конкурентна среда за подобряване на качеството на образованието.

Най-вероятно ще бъде приета и идеята в математическите гимназии да се приема само по една паралелка петокласници, тъй като целта на тези паралелки, според депутатите, е в тях да се обучават само най-талантливите ученици. В някои градове с по-голямо население, като например столицата, тези паралелки могат да бъдат и повече, но за сега това е само проект и детайлите ще се доуточняват, но с промяната се цели да се спре практиката на някои гимназии да приемат много ученици след 4 клас, тъй като не са успяли да направят приема си след 7-ми.