ЕС анализира детайлно електронните сайтове за отпускане на парични кредитиЕвропейската политика за излизане от кризата през 2008г. чрез интелигентен растеж и утилизиране на стабилност в Еврозоната, си бе поставила четири основни задачи, една от която бе улесняване получаването на кредити. 1.6 трилиона бе размерът на финансовата инжекция, която бе вкарана в банките на страните-членки. В наши дни развитите страни успяха със строги правила, усърдност и търпение да развият кредитирането си до един продукт от съвсем нов вид. В развитите европейски страни всеки може да получи кредит от своя телефон, лаптоп, нонбук или нетбук, докато стои на дивана у дома, на път за работа или в обедната почивка. Реално се кредитират с безлихвен кредит, без гарант, без доказване на доход, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, абсолютно всички граждани, дори тези с лоша кредитна история. Как се стигна до това в наши дни?

През 2012г. ЕС анализира детайлно електронните сайтове за отпускане на парични кредити на своите 28 държави, които членуват в него. Тогавашното разследване констатира, че 70% от уебсайтовете са в разрез с европейското законодателство по отношение на своята прозрачност и рекламата преекспонира съдържанието по нерегламентиран начин. Мащабната проверка завършила по неочаквано лош начин и самия Европейски комисар Джон Дали констаирал, че ако човек иска да получи кредит онлайн, в крайна сметка разбира, че кредитът се оказва по-скъп, отколкото първоначално бил предвиден, тъй като най-важното съдържание е скрито, неясно или не е описано. От общо 562 уебсайта в 393 от тях са наблюдавани следните нередности:

1.Липсва информираност, важни данни са умишлено скрити.

  1. Подвеждащо са представени разходите.

Правоприлагащите органи на властта в съответните държави трябваше да информират за нарушенията стопанските организации, които стоят зад уебсайтовете и да вземат корещиращи мерки спрямо тях. Фокусът бе върху Директивата относно потребителските кредити, която току що е била транспонирана в страните-членки. Нейното въвеждане е било с цел кредитополучателите да могат по-лесно и надеждно да сравнят, възприемат, разберат и анализират офертите на кредитните посредници и да изберат най-удачната за себе си.