„Еразъм +“ ще се управлява от министъра на образованието.Проф. Анелия Клисарова, в качеството си на министър на образованието ще бъде националения орган за управление на „Еразъм+“ – програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, предадоха от правителствената пресслужба, цитирана от в.Стандарт.

Новата програма Еразъм + има за цел да обедини сега действащите Учене през целия живот“, „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „ALFA III“ и „Edulink“ и ще съществува в рамките на програмния период на ЕС – 2014-2020.

Министерство на образованието ще управлява прогармата на национално равнище и се следи за изпълнението на правилата и.

Съгласно разпоредпите на ЕС всяка държава трябваше да определи орган който да контролира изпълнението на програмата.