Дневника на класа остава в историята

Дневника на класа остава в историята


Промени в образователната документация предвиждат хартиения дневник в който се вписват всички оценки, отсъствия от час, забележки, домашни и контролни да отпадне от учебната 2018/2019г.

Идеята на министерството е да разреши на директорите на училищата да могат да водят само електронен дневник, без да се налага цялата информация да се вписва и в хартиения. Според авторите на идеята това ще улесни работата на учителите, както и ще даде по-голяма възможност на родителите да следят успеха на децата си, тъй като това ще мотивира повече училища да преминат към електронни дневници. Освен това електронните дневници са по-сигурни от хартиените, които лесно могат да бъдат манипулирани.

От МОН предвиждат плавно преминаване на всички училища към електронни дневници. Така данните на всички училища ще могат да бъдат обединени в единна информационна система под контрола на ведомството.

В момента има 2 системи за водене на електронен дневник разработени от български start-up компании.

Те са внедрени в много училища, които отчитат това като успех, тъй като родителите могат да получават моментално известия по имейл за оценките и отсъствията, така успехът се е повишил, а броя на неизвинениете отсъствия е спаднал.

От друга страна някои директори са притеснени от въвеждането на изцяло електронни дневници, тъй като, за да бъдат използвани правилно те, трябва всяка стая да бъде оборудвана с таблет или компютър, което ще затрудни бюджетите на поверените им училища.

Родителите са настроени позитивно за мярката, тъй като така ще получат бърз и лесен достъп до резултатите на децата им.

Идеята породи и множество коментари и у шегобийци в интернет, които коментират, че новата мярка ще е хем в полза, хем във вреда на учениците, тъй като сега „учителите няма да могат да бият учениците с двеника по гърба, но пък няма да могат да си извинят отсъствието или да си „поправят“ двойката“.

Макар и да ги издава пред родителите много ученици подкрепят идеята, тъй като така те също ще могат да разбират навреме резултатите си, да следят по-подробно оценките и отсъствията си, които често учителите пропускат да нанасят и в ученическите книжки.