Държавата ще ограничи безразборния прием във ВУЗ-овете.

Държавата ще ограничи безразборния прием във ВУЗ-овете.


В обнародваните за обществено обсъждане промени в Закона за висшето образование е залегнало много по-строго регулиране на приема на висшите учебни заведения от страна на държавата. Освен това, правителството ще дотира важните за страната специалности и такива, по които липсват подготвени кадри. Тези, които през последните години са били пренаситени, може да бъдат със значително намален прием, а дори и с нулева държавна поръчка.

В момента всяко учебно заведение определя приема си, спрямо капацитета който му е даден за съответното професионално направление. Той се определя от Комисията по акредитация на ВУЗ.

Проблемът с високия прием във Висшите учебни заведения е резултат на държавната политика за по-достъпно висше образование.

Предвижда се още, преди всяка академична година, Министерски съвет да према списък с т.нар защитени специалности, които да бъдат подкрепяни от държавата. Това ще са специалности, които дъравата смята за важни за икономическото развитие. Също така, в този списък ще бъдат включвани и професионалните направления по които липсват подготвени кадри, а студентите не проявяват силен интерес.

Приемът в специалностите извън този списък ще се определя на база няколко фактора, сред които възможностите за реализация и възможностите които дава специалността за развитието на икономиката на страната.

Във връзка с реформите, държавата смята да подобри възможностите за платено обучение, за тези, които твърдо искат да учат дадена специалност, но не са били приети в нея. Промените ще включват отпадането на възможността само 5% от определения капацитет за дадено професиолано направление да бъдат отделени за платено обучение. Планира се и увеличение на максималния процент спрямо държавната издръжка за всяка специалност, определящ таксата за платено обучение в дадена специалност. В момента той е 166, но се очаква да достигне 170.

Тепърва предстои обсъждане на промените. Интересното е, че МОН не представи на нарочна пресконференция предложенията за промени. Също така е възможно при гласуването на промените в Народното събрание, някои точки да отпаднат, тъй като опозицията твърди, че поправките ще ограничат достъпа до висше образование на много млади хора с по-малки финансови възможности.