Да вярваш, да постигаш и да успявашАмерикано-английската академия се основава на философията, че всяко едно дете заслужава истински качествено образование. От своето основаване през 1992 година от Франк и Рут Мънзи, Академията учи деца от най-различни националности и развива различните таланти на своите ученици. Мотото на Академията е „да вярваш, да постигаш и да успяваш“. То показва добре мотивационните ценности, съдържащи се в образователния процес.

IB дипломата (IBO мисия) има за цел да породи интереса, знанията и загрижеността у младите хора, така че да се помогне за устрояването на един свят, по-добър и мирен чрез междукултурното уважение и разбирателство. За целта организацията има работа с училищата, правителствата и интернационалните организации за разработването на различни модели по международните образователни критерии и строгата оценка. Тези програми подпомагат учениците по целия свят да бъдат по-активни, по-състрадателни и по-толерантни към околните.

Библиотеката на AAS притежава нарастваща колекция от някъде 16 хиляди книги, както и онлайн база данни, компютърен център, периодични издания и аудио колекции.

Асоциациите на библиотеката с този Media Center има за цел подпомагане на учебния процес чрез предоставянето на материали и помощ, които разрешават на всички студенти да се проявяват като знаещи, самостоятелни изследователи, които изразяват критичното си мислене.

Библиотечният медиен център дава балансирана програма, която създава умения за постоянство. Така студентите натрупват важен опит за независимото управление на информацията, генерирането на идеи и готовността за отговор на различни запитвания, които да получат в процеса на учене.

Академията има приемна политика, която е предназначена да дава гаранция, че записването е в пълно съответствие с всички цели на училището, на желанията на кандидатите и на личността на ученика.

При случай, че всички специфични критерии са изпълнени, веднага се дава предимство за издръжка на децата на работници и на служители от Британското и Американското посолство, както и сродните му агенции. А следващият приоритет е тези деца на различните американски и английски граждани, които живеят в София, а чак след това са тези на другите дипломатически мисии, последвани от децата на останалите чужди граждани, които са наети в София или в околностите, и на края за родните български граждани.

Освен всичко има лимит, свързан с числото на класовете и учениците във всеки един клас, с владеенето на английския език, а също и други специални критерии.

Източник: British school Sofia