Четвъртокласниците с още един тест от догодина

Четвъртокласниците с още един тест от догодина


Българските четвъртокласници ще участват в международното външно оценяване PIRLS догодина, предаде вестник „Стандарт“.

Изследването ще представлява изпит по „четене с разбиране“. Идеята му е сходна с тази на изследването за по-големите ученици PISA, но обикновено по-малките ни ученици се представят по-добре спрямо връстниците си в Европа на подобни изпити, отколкото по-големите им колеги. Тестът се провежда от Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието.

Целта на проверката е да се установи, до колко учениците от българските училища умеят да разбират текст и да извличат информация от него. От децата се очаква да извеждат преки заключения от предоставените им текстове, да интерпретират данни и да покажат умения в обобщаването на получената информация.

Всеки от учениците ще има на разположение за работа 80 минути. Изпитът ще се състои от 2 части. Всяка от тях ще трае по 40 минути и ще представлява един текст който учениците трябва да прочетат и да разберат, като следва и да отговорят на определени въпроси върху него. Въпросите ще бъдат два типа – тестови или с отворен отговор. За всеки текст ще бъдат задавани по 16 въпроса. Всеки от тях ще носи определен брой точки. Една, две или три. Ако ученикът показва, че не разбира текста или поставения въпрос, то той няма да получи точки за съответния въпрос.

Примерни тестове вече са достъпни за учителите, така че те ще могат навреме да подготвят децата за предстоящия изпит. Освен това, в националното външно оценяване, все по-често се поставят въпроси от този тип, така че този тест ще се явява като генерална репетиция за мини матурата.