Бизнесът ще определя приемът в унверситетитеНа провелата се в ТУ кръгла маса свързана с връзката между висшето образование, бизнеса и информационните технологии проф. Клисарова заяви, че се планира приемът във ВУЗ-овете да не зависи само от университетите, но и от нуждите на бизнеса.

Според министъра на образованието е възможно през учебната 2014/2015 приемът в университетите да стане освен според възможностите на университетите, а и според нуждите на бизнеса в съответните региони. Това е част от плана за повишаване на качеството на образованието и пригодяването му за нуждите на бизнеса.

Анелия Клисарова допълни, че много от завършилите не работят по специалността си. Според данните на МОН особено голям е дялът им в сферите на природните, техническите и педагогическите науки.

„Към 20-те милиона лева за развитие на ИТ сектора добавихме още 5 млн. От тези средства повишихме единния разходен стандарт за инженери, математици и физици. Това бе необходимо, за да мотивираме ректорите да обявяват повече бройки в тези специалности”, заяви още проф. Клисарова.