Без мобилни устройства в час

Без мобилни устройства в час


В сряда(23.09 2015г) депутатите приеха на второ четене текстове от Закона за училищното и предучилищното образование. Законопроектът, внесен в Народното събрание от депутати от ГЕРБ, се очаква да влезе в сила от учебната 2016/2017 г.

Новият закон описва правата и задълженията на учениците. Освен да не употребяват мобилни телефони, учениците няма да имат право и да употребяват алкохол и тютюневи изделия, да играят хазартни игри и да носят оръжие.

Освен забраните, според новия закон учениците ще получат и някои нови права. Те ще имат право да изказват мнение и да дават съвети относно учебната програма и живота в училището. Също така ще имат право да изискат съдействие от страна на училищните власти, за да изкажат своето мнение по обществени въпроси които ги засягат пряко.

Учениците ще са задължени и да носят своята ученическа лична карта с тях навсякъде, както и да носят ученическата си униформа, ако училището в което се обучават е въвело такава.

Текстовете приети от народните представители гласят още, че всяко училище трябва да изработи свой етичен кодекс и да го публикува на интернет сайта си. Той ще се приема от педагогическия съвет и трябва да бъде изготвен съвместно с училищното настоятелство и ученическите съвети.

Друго нововъведение е това, че министърът на образованието ще може да приема неограничен брой учебници по даден предмет, за даден клас, а не както до сега само по 3 броя за определена учебна година.