Българската православна църква ще открие висше духовно училище в Пловдив

Българската православна църква ще открие висше духовно училище в Пловдив


Правителстрото прие идеята на Светия Синод на Българската православна църква(БПЦ) в град Пловдив да бъде открита Православна духовна академия „Св. Св. Кирил и Методий“.

Висшето училище ще се открие съгласно всички изисквания на специализирания ред в Законаза вероизповеданията в Република България.

В новия университет ще се подготвят православни свещеници, учители и преподаватели по Религия, както и други кадри свързани с изпълнението на обществени дейности от християнски характер.

Снимка: Митрополит Йоан Варненски