7000 ученици са напуснали училище през изминалата година.Това беше съобщено днес на заседанието на ресорната комисия в парламента. От данните става ясно, че повечето от тези ученици не са напуснали училище поради слаб успех, а поради ниския социален и образователен статус на семействата им.

Министър Клисарова отново заяви, че един от главните приоритети на министерството е да се намали броя на отпадащите ученици. Тя припомни и че се разработва стратегия за справяне с проблема.

От изнесената статистика става ясно, че от различните области в страната отпадат между 2 и 8 процента от всички ученици. Освен това експертите на образователното министерство са установили, че най-малко ученици напускат училище между първи и четвърти клас, а най-много оставят учебниците и тетрадките в пети, осми и девети клас, като това най-често се дължи на факта, че именно в тези класове се налага смяна на учебното заведение, а в по-малките и отдалечени населени места липсват паралелки за по-големи, което кара родителите да спрат децата си от училище.