600 лева за студентите с отличен успех

600 лева за студентите с отличен успех


По 120лв. в продължение на 5 месеца ще получат студентите с отличен успех от летния семестър на академичната 2015/2016 година. Стипендиите са осигурени по проект „Студентски стипендии – фаза 1“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Записването става до 15 януари 2017 година на сайта: http://eurostipendii.mon.bg. Резултатите ще бъдат обявени на 8 февруари.

Стипендиите са предназначени за студенти редовна или задочна форма на обучение които имат висок успех през миналия семестър. Те са в размер на 120 лв. на месец и ще бъдат изплащани в продължение на 5 месеца. Право на тях имат само студентите които се обучават в приоритетни специалности.

Освен месечните стипендии проектът включва и стипендии награди. Това са еднократни стипендии в размер на 200 лв. Те са предвидени за студенти които имат особени заслуги. Право на тях имат всички студенти редовно или задочно обучение.

През изминалата година стипендии за успех са получили общо 10 123 студенти. Средният успех на класираните е бил 5,42, а броят на стипендиантите с максимален успех (6,00) е 1 379. Класираните студенти за втория вид специални стипендии е 3771, като средният им успех е отличен 5,63. 1245 студенти са с максимален бал 6,00.