475 кандидати за журналисти се явиха на устен изпит в СУ

475 кандидати за журналисти се явиха на устен изпит в СУ


Вчера се проведе устния изпит по журналистика за кандидат-студенти в СУ. Допуснати бяха 475 кандидати. Всички те получиха оценка Добър 3,50 или по-висока на писмения изпит.

Всички кандидати трябва да отговорят устно на едни и същи въпроси, определени от комисията непосредствено преди изпита. Въпросите са така подготвени, така че да се провери общата култура на кандидатите, информираността им за актуални събития и желанието им за работа в сферата на журналистиката и масовите комуникации.

Освен предварително подготвените въпроси комисията има право да задава и уточняващи въпроси с които да придобие по-добра представа за кандидата. Изпитвания има право да представи на комисията по време на изпита и свои авторски материали, които комисията да оцени.

Кандидатите които успешно издържат изпита имат право да кандидатстват във Факултета по журналистика и масова комуникация. Специалностите по които се извършва обучение в него са: Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване.