16 088 ученици ще се явят утре на изпит по математика.

16 088 ученици ще се явят утре на изпит по математика.


16 088 ученици от 12 клас на всички училища в страната ще се явят на 16.01.2014г на националното изследване на нивото на знания и практически умения по математика в края на гимназиалния етап, което се провежда експериментално за пръв път през тази година.

Изследването е изцяло анонимно, като всяка попълнена изпитна бланка ще има уникален код, чрез който ученикът ще може да провери резултата си.

Резултатите получени от изпита ще се използват от МОН при изготвянето на бъдещи учебни планове по математика. Обобщението им ще бъде обявено в следата на идния месец.

Теста включва материалът по математика преподаван от 8 до 11 клас. Въпросите ще бъдат 3 типа – тест с 4 възможни отговора, въпроси с т.нар „отворен отговор“ в които трябва да се посочи като отговор стойност, интервал, отношение или кратка фраза и задачи, които трябва да бъдат описани от учениците.

Отговорите на учениците ще бъдат оценени от регионалните комисии по математика.

Изследването се извършва с цел да се популяризира математиката като наука, тъй като в страната нараства глада от инженери, както и с цел да се провери подготовката на учениците при решаване на по-практически насочени задачи.

Подобно изследване се предвижда и за учениците от 11 клас в края на учебната година.